צוות ההנהלה

yoni sml-photo yaniv ben yehuda

יוני דניאלי
מר דניאלי משמש כמנכ"ל ושותף בקבוצת פארטו מאז הקמתה בשנת 1999. בעל B.A בכלכלה ו- M.A בכלכלה ומנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ו- M.A בדיפלומטיה ולימודי ביטחון מאונ' תל אביב. בעל ניסיון משנת 1992 בתחומי ייעוץ כלכלי,ייעוץ אסטרטגייעוץ עסקיייעוץ פיננסי למשרדי ממשלה, רשויות ציבוריות, גופי תשתית, ארגונים עסקיים ומוסדות פיננסיים. תחומי התמחותו בפארטו כוללים בין היתר הובלת תהליכים חוצי ארגון, ליווי והטמעה של שינויים מבניים, פיתוח מדדים לעבודת ארגונים, השוואות בינלאומיות, ניתוח ביצועי חסר, ניתוחי עלות תועלת, בדיקות כדאיות כלכלית, בניית מודלים כלכליים, תחזיות כלכליות, ניתוח שווקים, הכנת תכניות עסקיות למיזמים, הכנת תכניות אסטרטגיות ותכניות עבודה, ליווי ארגונים במו"מ מול גורמי תקצוב, ניהול בקרה תקציבית ותפעולית על פרויקטים, ועוד. 
מר דניאלי הינו בוגר אגף תקציבים באוצר, ולפני הקמת פארטו עסק בתפקידי ניהול שונים בגופים ציבוריים גדולים בתחום הנדל"ן והתשתיות.

     
doron sml- photo yaniv ben yehuda פרופ' דורון לביא
פרופ' לביא משמש כמנכ"ל ושותף בקבוצת פארטו מאז הקמתה בשנת 1999. בעל PH.D בכלכלה בתחום מבנה שווקים וכלכלה ציבורית מאוניברסיטת בן גוריון בכלכלה ו MBA במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית. בעל ניסיון משנת 1992 בתחומי יעוץ כלכלי, יעוץ אסטרטגי, ייעוץ עסקי, ייעוץ פיננסי למשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים עסקיים ומוסדות פיננסיים. תחומי התמחותו בפארטו כוללים בין היתר ניהול תהליכים חוצי ארגון, פיתוח מדדים לעבודת ארגונים, ניתוחי עלות-תועלת למשק ולעסקים, הערכות כדאיות כלכלית לפרויקטים, בניית מודלים כלכליים, תחזיות כלכליות, ניתוח שווקים, הכנת תכניות עסקיות למיזמים ועוד. בעל פרסומים אקדמיים רבים במגזינים מובילים בארץ ובעולם. תחומי מחקרו כוללים חברה וכלכלה, מדיניות ציבורית, אורבניזציה ופיתוח אזורי, תעשיה ומסחר בינ"ל, תשתיות, מו"פ וטכנולוגיה. במקביל לעבודתו בפארטו משמש ד"ר לביא כראש החוג לכלכלה וניהול במכללה האקדמית תל חי, ובעבר שימש כמרצה בכיר למימון וכלכלה ציבורית בבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית בתוכנית מנהלים בשרות הציבורי, בתוכנית מצטיינים לתואר שני ובתוכנית "עתידים" לתואר ראשון.
ד"ר לביא הינו בוגר אגף תקציבים באוצר, ולפני הקמת פארטו שימש כשותף בחברת יעוץ כלכלי שעסקה בייעוץ למשרדי הממשלה.
 
iftach sml-photo yaniv ben yehuda יפתח ברמן

מר ברמן משמש כסמנכ"ל קבוצת פארטו ובמסגרת תפקידו אחראי לכל פעילות הייעוץ הכלכלי בחברה, לרבות פעילות הייעוץ הרחבה בתחומי הסביבה, התחבורה, האנרגיה והמים. מר ברמן עובד בקבוצת פארטו משנת 2006 ובתפקידו הקודם שימש כראש תחום כלכלה ומנהל משרד ירושלים. בעל תואר ראשון בכלכלה ומדעי המחשב מאוניברסיטת בר-אילן, לקראת סיום לימודים לתואר M.A במדיניות ציבורית באונ' העברית במסלול מצטיינים. בעל ניסיון משנת 2002 בתחומי ייעוץ כלכלי, ייעוץ אסטרטגי, ייעוץ עסקי, ייעוץ פיננסי למשרדי ממשלה, רשויות ציבוריות וארגונים עסקיים. תחומי התמחותו בפארטו כוללים בין היתר הובלת תהליכים חוצי ארגון, תהליכי בקרה ומדידה בארגונים, הכנת תכניות עבודה מתוקצבות, ניהול בקרה תקציבית ותהליכית על פרויקטים, כתיבת ניירות עמדה ומסמכי מדיניות בנושאים לאומיים, פיתוח כלים ובניית מודלים כלכליים לתמיכה בהליכי רגולציה והסדרת שווקים, ניתוחי עלות-תועלת למשק ולעסקים, הערכות כדאיות כלכלית לפרויקטים, ניתוח שווקים, הכנת תחזיות כלכליות, ועוד. מר ברמן הינו בוגר אגף תקציבים באוצר, ובעל ניסיון רב בעבודה עם משרדי ממשלה וגופי רגולציה.

ayelet sml-photo yaniv ben yehuda

אילת איתן
גב' איתן משמשת כראש תחום בקרת פרויקטים וניהול ידע, ועובדת בקבוצת פארטו משנת 2003. בעלת תואר שני  במדעי הניהול (M.S.C ) בהתנהגות ארגונית מהפקולטה למנהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב. בעלת ניסיון משנת 1996 בניהול וריכוז פרויקטים, משאבי אנוש, הבטחת איכות וניהול ידע. תחומי התמחותה בפארטו כוללים בין היתר הובלת וריכוז פרויקטים, בקרת פרויקטים לרבות הכנת דוחות סטטיסטיים ועיבוד נתונים,  בקרת יישום נהלים עבור ארגונים; ריכוז ועריכת דוחות מקצועיים בהשתתפות צוותי יועצים מדיסציפלינות שונות. גב' איתן אחראית על הכנת הצעות למכרזים פומביים וליווי הכנת מסמכי מכרזים עבור לקוחות. בנוסף אחראית ועל ניהול הידע הפנים ארגוני בפארטו, לרבות שיתוף ידע באמצעות תשתיות תומכות, גיבוש תהליכי עבודה וניהול תכנים. גב' איתן מנהלת את הבטחת האיכות בפארטו (9001-2008 ISO) ואחראית לכתיבת נהלי הארגון והטמעתם בקרב העובדים.

 
meirav sml- photo yaniv ben yehuda רו"ח מירב פרימו 

רו"ח פרימו משמשת כמנהלת כספים בקבוצת פארטו. בעלת תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בחשבונאות ורישיון ישראלי בראיית חשבון משנת 2002. בעלת ניסיון משנת 1996 בחשבונאות, ניהול תקציבי וביקורת חשבונאית. תחומי התמחותה בפארטו כוללים בין היתר ניהול חוזים והתקשרויות, ניהול רכש וספקים, גבייה וטיפול בחובות' טיפול באשראי וערבויות, טיפול בביטוחים, רישום ותיעוד כל הפעולות הפיננסיות של הארגון, בקרה ומעקב על הוצאות והכנסות החברה וכן אחריות כוללת לניהול הכספים של החברה וליווי הכנת הדוחות הכספיים השנתיים . והכנת דוחות חודשיים. בנוסף שותפה לבניית תקציב החברה, לרבות מעקב ובקרת ביצוע מול תכנון, ניתוחי רווחיות של פרויקטי החברה,סיוע ועזרה למחלקות ולהנהלה בהפקה וניתוח נתונים כספיים ועלויות. במקביל עוסקת בבקרה חשבונאית בפרויקטי תשתית עבור לקוחות החברה. רו"ח פרימו החלה דרכה במשרד רו"ח KPMG סומך חייקין, וטרם הצטרפותה לפארטו שימשה כרו"ח וחשבת בגופים עסקיים ומוניציפליים.

 
 
paz-2013 פז אשר
גב' פז אשר משמשת כמנהלת משאבי אנוש בקבוצת פארטו. בעלת תואר ראשון בקרימינולוגיה וסוציולוגיה ותואר שני בסוציולוגיה ארגונית מאונ' בר אילן. בעלת ניסיון החל משנת 2000 בניהול משאבי אנוש, ליווי מנהלים וליווי תהליכים הקשורים במשאב האנושי בארגונים. תחומי אחריותה כוללים בין היתר הובלת תהליכי מיון וגיוס עובדים, אפיון תפקידים, פיתוח מקורות גיוס, ליווי תהליכי הערכת עובדים, בניה הפעלה וליווי של תכניות פיתוח מנהלים וארגון הדרכות. בנוסף אחראית לארגון אירועים ופעילויות רווחה מחלקתיים וכלל ארגוניים, לטיפול בצרכי העובדים וכן לניהול תהליכי מעורבות בקהילה בארגון. טרם עבודתה בפארטו שימשה גב' אשר כמנהלת משאבי אנוש בארגונים עתירי כוח אדם כגון HR Business Partner  צים, סמסונג ישראל ומנפאואר.

ofer עופר מנחם

מר מנחם משמש כראש צוות בכיר בפארטו, ובמסגרת תפקידו אחראי על ניהול צוותי ייעוץ כלכלי ואסטרטגי המספקים ייעוץ ללקוחות ממשלתיים, ציבוריים ועסקיים. מר מנחם עובד בקבוצת פארטו משנת 2010. בתפקידו הקודם בחברה שימש ככלכלן וכראש צוות כלכלי. בעל תואר ראשון בתכנית המשולבת לפילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה באונ' העברית (תכנית "אמירים" למצטיינים), ולקראת השלמת תואר שני במסלול מחקרי בתכנון ערים ואזורים מהטכניון. תחומי עבודתו כוללים בין היתר פיתוח כלכלי אזורי, ריכוזיות ויוקר מחיה, רגולצית סביבה ואנרגיה ועבודות רבות בתחום התחבורה. במסגרת זו השתתף מר מנחם בכתיבת תכניות לאומיות ותכניות אב לתחומים רבים שכללו ביצוע סקירות ספרות, ניתוחי שווקים, אמידת עלויות, ניתוח חלופות, בדיקות היתכנות, גיבוש רגולציה הנוגעת לפעילות עסקית במשק ועוד. טרם עבודתו בפארטו שימש כעוזר מחקר במכון פאלק לחקר כלכלי באונ' העברית.