בקרה והבטחת איכות

אנו מספקים שירותי בקרה מגוונים על פרויקטי תשתית גדולים (כגון תחבורה, מים, נדל"ן), ופרויקטים  במימון ציבורי. שירותי הבקרה כוללים את הנושאים הבאים: בקרה כלכלית ופיננסית; בקרה הנדסית והבטחת איכות עליונה; בקרת תכניות עבודה; בקרה תהליכית על יישום נהלים בארגון בתחומי הפעילות השונים. הבקרה מבוצעת בין היתר תוך שימוש במתודולוגיות בקרה מוכחות שפותחו בחברה. משאבי החברה מאפשרים לבצע בקרה על ידי מומחים מקצועיים, המרכיבים צוותי בקרה רב תחומיים בפריסה ארצית. שירותי הבקרה שאנו מציעים הינם מודולריים ומותאמים לצרכי הלקוח והפרויקט הספציפי, החל משירותים אינדיבידואליים ועד לפתרונות כוללים של ניהול איכות.

למידע נוסף אודות השירותים במגזרי הפעילות השונים: