בקרה והבטחת איכות למגזר המוניציפלי

המגזר המוניציפלי

המגזר המוניציפאלי כולל בתוכו עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות. האתגר העומד בפני רשויות אלו הוא לספק את מכלול השירותים לתושביהן ברמה הגבוהה ביותר האפשרית תחת מגבלת המשאבים העומדת לרשותן. השירותים הרבים שמספקת הרשות המקומית כוללים בין היתר תשתיות, חינוך, דיור, שירותים קהילתיים ועוד. מגוון שירותים זה לצד המורכבות הכרוכה באספקתם יוצר מציאות בה רשות מקומית אשר תפעל בהתאם לתכנית אסטרטגית וכלכלית ארוכת טווח, תצליח למנף את משאביה לכדי פיתוח, שיפור רמת השירות ובניית מוניטין אשר יסייעו לה הן במימוש התחייבויותיה לתושביה והן למשיכת תושבים חדשים.
לקבוצת פארטו ניסיון רב בעבודה מול המגזר המוניציפאלי על כל רבדיו, לרבות ייעוץ כלכלי, הכנת תוכניות אסטרטגיות וליווי יישומן, ייעוץ ארגוני לייעול תהליכים ומשאבי אנוש בארגון, עריכת בקרה, כתיבת נהלי עבודה והטמעתם וכן יצירת שיתופי פעולה בין הרשות המקומית לגורמים שונים על מנת לקדם באופן מיטבי תהליכים של פיתוח וצמיחה.

שירותי הבקרה והבטחת איכות לעיריות ורשויות מקומיות כוללים את הנושאים הבאים:

בקרה כלכלית ופיננסית
לדוגמא, ביצוע בדיקות "תכנון מול ביצוע" בהיבטי תקציב, לוחות זמנים ותכולת פרויקט; ביצוע בדיקות "לפני ואחרי" לבחינת השגת המטרות שהוצבו לפרויקט בשלב התכנון; בקרה תקציבית שוטפת על פרויקטים בביצוע וניתוח חריגים; בקרת ניצול תקציב מזומנים; בדיקת התאמת אסמכתאות לתשלום לחשבונות המוגשים.

בקרה הנדסית והבטחת איכות עליונה
בקרת מבנים, כבישים וגשרים, אחזקה, בקרת איכות, בטיחות, לוחות זמנים ועוד בשלב התכנון, הביצוע והאחזקה. הבקרה מבוצעת הן ברמת פרויקט בודד, והן כבקרה הנדסית כוללת הבוחנת התקדמות מספר פרויקטים קשורים.

בקרת תכניות עבודה
בניית תוכנית עבודה מפורטת ללקוח המקושרת לתקציב ובעלת יעדים ומדדים כמותיים הניתנים לבקרה; הגדרת אבני דרך לצורך בחינת התקדמות ביצוע המשימות לאורך השנה; הערכת השגת היעדים על פי מדדי ביצוע ומדדי תפוקות; בניית תהליך תכנון ותהליך מעקב ובקרה אחידים; ביצוע בקרה אובייקטיבית.

בקרה תהליכית על יישום נהלים בארגון בתחומי הפעילות השונים
בדיקת איכות ומידת היישום של הנהלים וכן בדיקת התאמת הנהלים לאופן העבודה בפועל. במידת הצורך עדכון הנוהל והתאמתו לצרכים ולמדיניות הארגון. איתור הצורך בנהלים נוספים חדשים וגיבוש נהלים במגוון תחומי הפעילות וברמות השונות – נהלי תפעול וביצוע , נהלי מדיניות, הוראות עבודה.

דוגמאות נבחרות לפרויקטים