ייעוץ עסקי ופיננסי למגזר הממשלתי-ציבורי

המגזר הממשלתי-ציבורי

הסקטור הממשלתי והציבורי הינו אחד מתחומי הפעילות המורכבים והמאתגרים ביותר. פארטו מלווה לאורך השנים פרויקטים ומהלכי שינוי רבים ומורכבים במגזר זה. אנו מספקים שירותים התומכים בכל תחומי הממשל, לרבות שירותים חברתיים וציבוריים, רגולציה, ביטחון, אנרגיה ומים, תחבורה, סביבה, תעשייה, עסקים ומסחר. ארגונים במגזר הממשלתי והציבורי מתמודדים עם אתגרים רבים, כגון: הדרישה להפיק יותר ממקורות התקציב הקיימים; הצורך לאזן בין היבטים של הגנת הסביבה ופיתוח בר קיימא לבין שיקולים כלכליים; אספקת שירותים ציבוריים יעילים ואפקטיביים לאוכלוסייה משתנה; שינויים ארגוניים בארגונים הגדולים והמורכבים ביותר. פארטו מייעצת למשרדי ממשלה וארגונים ציבוריים בכל התחומים להתמודדות עם אתגרים אלו. שירותינו מתמקדים בין היתר בנושאים: ניהול יעיל בסקטור הממשלתי, שילוב טכנולוגיות מידע בעבודת הממשלה, סיוע ביישום פרויקטים ותכניות לאומיות במסגרות זמן ותקציב, פיתוח בר קיימא, סביבה ואנרגיה, ועוד. רשת הפעילות הרחבה של פארטו במגזר הממשלתי והציבורי וניסיון רב השנים שנצבר, ביססו בחברה מוקד ידע, הכולל בין היתר נהלים, מודלים, גישות ושיטות העבודה המתקדמים ביותר בארץ ובעולם, בתחום רחב של נושאים. הייעוץ נתמך על ידי צוותי יועצים רב תחומיים בתחומי כלכלה, אסטרטגיה, תכנון, משאבי אנוש, סטטיסטיקה, מערכות מידע ועוד.


שירותי הייעוץ העסקי והפינננסי למגזר הציבורי כוללים את התחומים הבאים

 • ייעוץ עסקי לבניית אסטרטגיה ותכנית עסקית
  ייעוץ אסטרטגי לעסקים נועד בין היתר להביא ליצירת ערך ולהערכה נכונה של סיכונים, והוא הכרחי להצלחה עסקית. אנו מסייעים ללקוחותינו למקסם את ערך העסק על ידי בניית תכנית עסקית המותאמת לתפיסת השוק, ויצירת עניין למשקיעים. אנו מבצעים ניתוחי שוק על מנת לקבוע אילו מודלים עסקיים ייצרו את הערך המרבי. התכנית העסקית כוללת בין היתר את אסטרטגיית הפנייה למשקיעים וכן את אמצעי המימון המתאימים.
   
 • ניהול מבוסס ערך
  אנו מסייעים ללקוחותינו בנושאים הבאים: ניהול ומדידת ביצועים- יישום כלי ניתוח ומתודולוגיות למדידת ערך העסק והביצועים העסקיים; יישום מנופי שיפור מוכחים לצורך מקסום ביצועי העסק כגון מיזוגים ורכישות, יצירת יתרון לגודל, ניהול ביקושים, ייעול תהליכים עסקיים; פיתוח הכישורים הפיננסיים של הארגון שיביאו לביצועים פיננסיים בסטנדרטים גבוהים.
   
 • מחקרי שוק ובנצ'מארקינג
  אנו מבצעים ניתוח מקצועי לעסקים ולשווקים, המספק ללקוחות פרספקטיבה כוללת על ביצועיהם ומאפשר לגבש אסטרטגיה לשיפור ביצועים עתידיים. אנו מעניקים יעוץ עסקי הכולל בין היתר מיפוי וניתוח הסביבה העסקית, ניתוח של ביצועי העסק וביצועי השוק ככלל, המסייעים לאתר את הגורמים העיקריים אשר ישפיעו על הביצועים (כגון צמיחה, רווחיות וציפיות משקיעים).
   
 • יעוץ עסקי לגיבוש תחזית ביצועים עתידיים
  גיבוש תחזיות תוך שימוש במודלים לחיזוי צמיחה בשווקים והערכת כדאיות מהלכים של העסק ומתחריו. אנו מעניקים יעוץ הנוגע לאבחון הפערים בין האסטרטגיה העסקית לבין ציפיות השוק, ומזהים יוזמות פוטנציאליות להגדלת הערך לטווח ארוך.
   
 • יעוץ עסקי-פיננסי בנושא הערכות שווי
  אנו מיישמים את היכרותנו עם הסקטורים השונים לגיבוש תחזיות מבוססות, ולהבנת הפערים בין שווי השוק והשווי הכלכלי ההוגן המשתקף מתזרימי המזומנים הצפויים של נכס. בהתאם אנו מעריכים פוטנציאל השקעות ומגבשים המלצות לפעולה.
   

 דוגמאות נבחרות לפרויקטים