ייעוץ עסקי ופיננסי למוסדות פיננסיים

מוסדות פיננסיים

המשבר הכלכלי האחרון הגדיר  מחדש מה נדרש ממוסדות פיננסיים על מנת להתחרות בהצלחה. סביבת המוסדות הפיננסיים תמשיך ותהפוך למאתגרת יותר, בעוד שממשלות ורגולטורים ימלאו תפקיד פעיל יותר בסקטור זה. הסקטור הפיננסי יספוג הפחתה ברווחים כאשר המודל העסקי יהפוך למודל מבוסס-לקוח, עם מינוף מופחת.על מנת להצליח בתנאים חדשים אלו, מוסדות פיננסיים נדרשים לענות על מספר שאלות מהותיות: כיצד מתפתחת תעשיית השירותים הפיננסיים; אלו מודלים עסקיים חדשים קיימים;  כיצד יש להגיב לשינוי בהתנהגות והעדפות הלקוחות; מה ההשפעה הצפויה של רגולציות חדשות; כיצד להתאים את מבנה העלויות לשולי הרווח המופחתים.  אנו מסייעים למוסדות פיננסיים מובילים לשפר את יתרונם התחרותי ולמצוא פתרונות יצירתיים, כדאיים כלכלית ויציבים לטווח ארוך. אנו מספקים ייעוץ במגוון תחומי התמחותנו הכוללים ייעוץ אסטרטגי, ייעוץ ארגוני, ייעוץ כלכלי וייעוץ עסקי.

שירותי הייעוץ העסקי והפינננסי לגופים פיננסיים את התחומים הבאים

 • ייעוץ עסקי לבניית אסטרטגיה ותכנית עסקית
  ייעוץ אסטרטגי לעסקים נועד בין היתר להביא ליצירת ערך ולהערכה נכונה של סיכונים, והוא הכרחי להצלחה עסקית. אנו מסייעים ללקוחותינו למקסם את ערך העסק על ידי בניית תכנית עסקית המותאמת לתפיסת השוק, ויצירת עניין למשקיעים. אנו מבצעים ניתוחי שוק על מנת לקבוע אילו מודלים עסקיים ייצרו את הערך המרבי. התכנית העסקית כוללת בין היתר את אסטרטגיית הפנייה למשקיעים וכן את אמצעי המימון המתאימים.
   
 • ניהול מבוסס ערך
  אנו מסייעים ללקוחותינו בנושאים הבאים: ניהול ומדידת ביצועים- יישום כלי ניתוח ומתודולוגיות למדידת ערך העסק והביצועים העסקיים; יישום מנופי שיפור מוכחים לצורך מקסום ביצועי העסק כגון מיזוגים ורכישות, יצירת יתרון לגודל, ניהול ביקושים, ייעול תהליכים עסקיים; פיתוח הכישורים הפיננסיים של הארגון שיביאו לביצועים פיננסיים בסטנדרטים גבוהים.
   
 • מחקרי שוק ובנצ'מארקינג
  אנו מבצעים ניתוח מקצועי לעסקים ולשווקים, המספק ללקוחות פרספקטיבה כוללת על ביצועיהם ומאפשר לגבש אסטרטגיה לשיפור ביצועים עתידיים. אנו מעניקים יעוץ עסקי הכולל בין היתר מיפוי וניתוח הסביבה העסקית, ניתוח של ביצועי העסק וביצועי השוק ככלל, המסייעים לאתר את הגורמים העיקריים אשר ישפיעו על הביצועים (כגון צמיחה, רווחיות וציפיות משקיעים).
   
 • יעוץ עסקי לגיבוש תחזית ביצועים עתידיים
  גיבוש תחזיות תוך שימוש במודלים לחיזוי צמיחה בשווקים והערכת כדאיות מהלכים של העסק ומתחריו. אנו מעניקים יעוץ הנוגע לאבחון הפערים בין האסטרטגיה העסקית לבין ציפיות השוק, ומזהים יוזמות פוטנציאליות להגדלת הערך לטווח ארוך.
   
 • יעוץ עסקי-פיננסי בנושא הערכות שווי
  אנו מיישמים את היכרותנו עם הסקטורים השונים לגיבוש תחזיות מבוססות, ולהבנת הפערים בין שווי השוק והשווי הכלכלי ההוגן המשתקף מתזרימי המזומנים הצפויים של נכס. בהתאם אנו מעריכים פוטנציאל השקעות ומגבשים המלצות לפעולה.


דוגמאות נבחרות לפרויקטים