ייעוץ כלכלי למגזר העסקי

המגזר העסקי

הסביבה העסקית בה פועלים כיום חברות בשווקים תחרותיים, מציבה בפניהם אתגרים חדשים ומגוונים הדורשים מהם היערכות מתאימה וחשיבה ארוכת טווח. ארטו מספקת ללקוחותיה ייעוץ עסקי משולב וגישות חדשניות אשר יובילו לשיפור ביצועים ממשי,  יגבירו את יכולת התחרות של חברות וישפרו את תוצאותיהן העסקיות. אנו מציעים פתרונות יצירתיים, מסייעים לזהות ולהגדיר מחדש בעיות, מספקים ייעוץ אסטרטגי לחברות בליווי מחקר בתחומים ספציפיים לפעילותן העסקית, ככל שנדרש. באפשרותנו לספק תובנות ייחודיות בכל הקשור לאינטראקציה שבין המגמות במגזר הפרטי לאלו הקיימות במגזר הציבורי. פארטו ויועציה הבכירים שותפים למחקר וקבלת החלטות במגזר הממשלתי למעלה מ-20 שנים. כיום, אנו מציעים ללקוחותינו במגזר הפרטי גישה למיטב הידע והניסיון שברשותנו. בעזרת שילוב של צוותי יועצים רב תחומיים , בינלאומיים עם גישה יסודית וקפדנית, אנו מחזקים את יכולות לקוחותינו ומציעים פתרונות עסקיים חדשניים, מתאימים וכדאיים כלכלית.

שירותי הייעוץ הכלכלי לחברות כוללים את התחומים הבאים:

  • פיתוח מודלים כלכליים

אנו מפתחים מודלים כלכליים ואקונומטריים מורכבים להערכות שווי, תמחור וחיזוי מגמות, על מנת לתת כלים בידי מקבלי החלטות במהלכים עסקיים ומדיניים. אנו מפתחים מודלים לתקצוב והערכה עבור המגזר הציבורי, ובעלי ניסיון רב בפיתוח מדדים כלכליים בתחומים שונים. יכולותינו בפיתוח מודלים מסייעות גם לארגונים עסקיים המעוניינים למקסם את השימוש במשאביהם.

  • ייעוץ כלכלי להערכת השפעות כלכליות

בעזרת מודלים כלכליים ואקונומטרים המפותחים בחברה, אנו מעריכים את ההשפעה הכלכלית של פרויקטים חדשים ושינויי מדיניות מתוכננים, על מנת לספק מידע למקבלי החלטות. כמו כן, אנו מודדים את המשמעות הכלכלית של מדיניות קיימת וחשיבותם הכלכלית של ענפים ופרמטרים שונים.

  • ניתוחי עלות תועלת ובדיקות כדאיות

אנו מבצעים ניתוח עלות תועלת ובדיקות כדאיות כלכלית לצורך הערכת תוצאות פיננסיות צפויות, לאור עלויות ותועלות כלכליות, חברתיות וסביבתיות. ניתוחים אלו מבוצעים עבור מגוון רחב של מהלכים ופרויקטים, בתחומי מדיניות ציבורית ובהקשרים עסקיים.

  • ייעוץ כלכלי בנושא השפעות רגולציה

לאור הידע והניסיון הרב שצברנו בתחום הרגולציה, באפשרותנו להעריך את ההשלכות הקיימות לכל מערכת רגולטורית. אנו מסייעים לרשויות ציבוריות לחקור ולפתח דרכים לשיפור ההליכים של תכנון וביצוע רגולציה. בנוסף, אנו מסייעים לארגונים הכפופים לרגולציה כלכלית להיערך ולהתמודד בהצלחה עם כללי הרגולציה, כולל פיתוח אסטרטגיה, מוכנות ויזום הצעות ומהלכים לשיפור העמידה בכללים.

  • ניתוח תחרותיות

הבנתנו המעמיקה בדינמיקה של השווקים השונים בשילוב עם יכולותינו בפיתוח מודלים, מאפשרת לנו לנתח את כוחות שוק ונושאים נוספים הקשורים להערכת תחרותיות, לרבות עיצוב תרחישים אפשריים בנסיבות אחרות.

  • יעוץ כלכלי - עסקי

יעוץ כלכלי וליווי מהלכים עסקיים הכולל הערכות שווי, סיוע בהליכי רכש ומדדים להערכת ספקים, ליווי כלכלי-אסטרטגי של הכנת מכרזים (לרבות בשיטת PPP) , תכנון עסקאות וגיבוש מודלים כלכליים לתמחור.


דוגמאות נבחרות לפרויקטים