יעוץ כלכלי למגזר השלישי

המגזר השלישי

ארגוני המגזר השלישי (NGO), כארגונים ללא מטרות רווח,  ניצבים בפני האתגר של מיצוי פוטנציאל ההשפעה של משאביהם לטובת קידום חזונם ומטרותיהם באופן מקסימאלי. ארגונים אלה, להבדיל מהמגזר העסקי, לרוב אינם מצויים בתחרות עם עמיתיהם לתחום, אולם המצב הכלכלי הנוכחי יצר תחרות על גיוס כספים ומשאבים. בשל הירידה ביכולת המימון הציבורי והפילנתרופי, בשילוב הביקוש הגובר לשירותי סיוע, נדרש מהארגון על מנת לגייס כספים ומשאבים, להוכיח כי הערך שהוא מפיק מההשקעה בו גבוה משמעותית לעומת ארגונים אחרים דומים. אימוץ חשיבה עסקית הנשענת על ההתמודדות עם התחרותיות במגזר הפרטי, תאפשר את מימוש הפוטנציאל גם בארגונים ללא מטרות רווח.  קבוצת פארטו בעלת הידע והניסיון בעבודה עם טווח רחב של ארגונים, בכלל זה ארגונים שונים מהמגזר השלישי. פארטו מציעה ייעוץ כלכלי, יעוץ אסטרטגי ויעוץ ארגוני הכולל בין היתר, הגדרה מחדש של מטרות ומשימות הארגון לכדי גיבוש אסטרטגיה כלכלית מתאימה, עיצוב תכניות ויוזמות שימנפו באופן היעיל ביותר את משאבי הארגון וכן ייעול פנימי של הארגון באמצעות יצירת שינויים מבניים ותקציביים והטמעת תהליכי עבודה נכונים.


שירותי הייעוץ הכלכלי לעמותות וארגונים ללא כוונת רווח כוללים את התחומים הבאים:

  • יעוץ כלכלי - עסקי

יעוץ כלכלי וליווי מהלכים עסקיים הכולל הערכות שווי, סיוע בהליכי רכש ומדדים להערכת ספקים, ליווי כלכלי-אסטרטגי של הכנת מכרזים (לרבות בשיטת PPP) , תכנון עסקאות וגיבוש מודלים כלכליים לתמחור.

  • ייעוץ כלכלי בנושא השפעות רגולציה

לאור הידע והניסיון הרב שצברנו בתחום הרגולציה, באפשרותנו להעריך את ההשלכות הקיימות לכל מערכת רגולטורית. אנו מסייעים לרשויות ציבוריות לחקור ולפתח דרכים לשיפור ההליכים של תכנון וביצוע רגולציה. בנוסף, אנו מסייעים לארגונים הכפופים לרגולציה כלכלית להיערך ולהתמודד בהצלחה עם כללי הרגולציה, כולל פיתוח אסטרטגיה, מוכנות ויזום הצעות ומהלכים לשיפור העמידה בכללים.

  • פיתוח מודלים כלכליים

אנו מפתחים מודלים כלכליים ואקונומטריים מורכבים להערכות שווי, תמחור וחיזוי מגמות, על מנת לתת כלים בידי מקבלי החלטות במהלכים עסקיים ומדיניים. אנו מפתחים מודלים לתקצוב והערכה עבור המגזר הציבורי, ובעלי ניסיון רב בפיתוח מדדים כלכליים בתחומים שונים. יכולותינו בפיתוח מודלים מסייעות גם לארגונים עסקיים המעוניינים למקסם את השימוש במשאביהם.

  • ייעוץ כלכלי להערכת השפעות כלכליות

בעזרת מודלים כלכליים ואקונומטרים המפותחים בחברה, אנו מעריכים את ההשפעה הכלכלית של פרויקטים חדשים ושינויי מדיניות מתוכננים, על מנת לספק מידע למקבלי החלטות. כמו כן, אנו מודדים את המשמעות הכלכלית של מדיניות קיימת וחשיבותם הכלכלית של ענפים ופרמטרים שונים.

  • ניתוחי עלות תועלת ובדיקות כדאיות

אנו מבצעים ניתוח עלות תועלת ובדיקות כדאיות כלכלית לצורך הערכת תוצאות פיננסיות צפויות, לאור עלויות ותועלות כלכליות, חברתיות וסביבתיות. ניתוחים אלו מבוצעים עבור מגוון רחב של מהלכים ופרויקטים, בתחומי מדיניות ציבורית ובהקשרים עסקיים.

  • ניתוח תחרותיות

הבנתנו המעמיקה בדינמיקה של השווקים השונים בשילוב עם יכולותינו בפיתוח מודלים, מאפשרת לנו לנתח את כוחות שוק ונושאים נוספים הקשורים להערכת תחרותיות, לרבות עיצוב תרחישים אפשריים בנסיבות אחרות.


דוגמאות נבחרות לפרויקטים