יעוץ אסטרטגי למגזר המוניציפלי

המגזר המוניציפאלי

המגזר המוניציפאלי מתמקד בפעילותנו הרחבה מול עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, האתגר המרכזי העומד בבסיס פעילותם של הגופים המוניציפליים הינו לספק לתושביהן מערכת שירותים איכותית, וזאת תחת מגבלת המשאבים העומדת לרשותם. גופים אלו מספקים שירותים במגוון רחב של תחומים בדגש על חינוך, רווחה, דיור, תעסוקה, תשתיות ועוד. העיסוק בקשת רחבה של תחומי השירות הנ"ל, יוצרת עבור הגופים המוניציפאליים אתגרים משמעותיים.

במסגרת הייעוץ שמעניקה פארטו ללקוחותיה, אנו מסייעים באימוץ חשיבה ארוכת טווח והטמעת כלים אסטרטגיים בפעילות היומיומית של הארגון, תהליכים אלו מאפשרים פיתוח מתמיד ברמת השירותים המוניציפאליים וכפועל יוצא שיפור ברמת החיים של התושבים. הניסיון הרב שצברה החברה בליווי גופים מעין אלו מעיד כי תהליכי הייעוץ מסייעים בהתייעלות כוללת של הארגון, מעלים את ערכו של הגוף המוניציפאלי בעיני תושביו ולבסוף, מסייעים במשיכת תושבים חדשים.

הייעוץ הניתן על ידי פארטו כולל גיבוש תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח תוך מתן ליווי צמוד ביישומן, ייעוץ אירגוני המתמקד בייעול תהליכים והתמודדות עם שינויים אירגוניים כוללים, גיבוש תוכניות פעולה לתחום מערכות המידע, יצירת שיתופי פעולה אזוריים וקידום פרויקטים הדורשים אינטגרציה בין מספר רב של שותפים

.

שירותי הייעוץ האסטרטגי למגזר המוניציפלי כוללים את התחומים הבאים:

תכנית אסטרטגית מאפשרת לרשות להתמודד עם חסמים ומבטיחה השגת מטרות. אנו מספקים יעוץ אסטרטגי למנהיגים ומקבלי ההחלטות החל מהשלבים המוקדמים של התוויית חזון ומדיניות, ומגבשים את המטרות והיעדים שיהפכו את החזון למציאות. אנו מספקים  מידע עובדתי וניתוח מעמיק, המסייעים למנהיגי המגזר הציבורי להשיג מטרותיהם למול סביבה של אי וודאות ומצבים מורכבים. אנו מלווים את לקוחותינו במהלך יישום התכניות האסטרטגיות, לצורך מדידת והערכת התקדמותן

קיימת הבחנה בין תהליך בניית התקציב השנתי לבין תכנית אסטרטגית כוללת, ויש ארגונים שאינם מקיימים תהליכי תכנון אסטרטגי. אנו מספקים ייעוץ אסטרטגי וכלים המחזקים את יכולות התכנון האסטרטגי ברמת הארגון. אנו מסייעים לארגון בפיתוח כיוון אסטרטגי, תמיכתו על ידי הקצאה נכונה של משאבים, יצירת תכניות מתואמות לכל יחידות הארגון, וכן בגיבוש מטרות ויעדים הנגזרים מהאסטרטגיה.

  • תכניות עבודה מפורטות 

תוצאות התכנון האסטרטגי תלויות באפקטיביות של יישומו. אנו מספקים ייעוץ אסטרטגי ממוקד תוצאות, ומסייעים למנהלים לחזק את הקשר שבין תכנית אסטרטגית ותוכנית פעולה. תוךבאמצעות  יישום גישה מובנית ומוכחת, אנו מלווים את לקוחותינו במשימות פרטניות ומספקים תמיכה ותיאום בין כל רמות הארגון. גישתנו הינה הוליסטית וכוללת הכוונה מקצועית בנוגע להיבטי פעילות הארגון, לרבות: תכניות עבודה מפורטות, הצגת התכניות לרמה הממונה ולגורמי התקצוב, קביעת מדדים ויעדים, ליווי ובקרה.

  • פרויקטי ארגון ושיטות ו-KPI Key Performance Indicator.

מבנה ארגוני אפקטיבי ותהליכי עבודה יעילים הינם הכרחיים להצלחת כל ארגון. אנו מסייעים ללקוחותינו להוביל שינויים מערכתיים לרבות פיתוח מדדי ביצוע מרכזיים (Ker Performance indicators), המאפשרים בקרה שוטפת ושיפור פעילות הארגון. מדדי ביצוע נכונים יאתרו את רמות הביצוע הקיימות ויצביעו על תחומים הדורשים שיפור. כיועצים מובילים בתחום מדידת ביצועים ופתרונות KPI, אנו מסייעים לארגונים בניתוח והצגה של נתוני ביצוע, המאפשרים לטייב תהליכי עבודה ולהצעיד את הארגון קדימה.

אנו מתמחים בהכנת תכנית אסטרטגית לשיפור היעילות והאפקטיביות של ארגונים, תוך התמקדות בהגדלת רווחים בנוסף על חיסכון בהוצאות. אנו מסייעים לארגונים להגדיר מחדש את משימותיהם על פי המטרות, וליצור איזון בין מטרות קצרות טווח וארוכות טווח. בעזרת Benchmarking חיצוני ויישום תהליכים ושיטות עבודה מוכחים, אנו תורמים לצמיחת הארגון ולהגדלת אפקטיביות ביצועיו. אנו מלווים את לקוחותינו בהטמעת שינויים מערכתיים המובילים לתוצאות מתמשכות. 


דוגמאות נבחרות לפרויקטים