המגזר המוניציפלי

המגזר המוניציפאלי כולל בתוכו עיריות, מועצות אזוריות ומועצות מקומיות. האתגר העומד בפני רשויות אלו הוא לספק את מכלול השירותים לתושביהן ברמה הגבוהה ביותר האפשרית תחת מגבלת המשאבים העומדת לרשותן. השירותים הרבים שמספקת הרשות המקומית כוללים בין היתר תשתיות, חינוך, דיור, שירותים קהילתיים ועוד. מגוון שירותים זה לצד המורכבות הכרוכה באספקתם יוצר מציאות בה רשות מקומית אשר תפעל בהתאם לתכנית אסטרטגית וכלכלית ארוכת טווח, תצליח למנף את משאביה לכדי פיתוח, שיפור רמת השירות ובניית מוניטין אשר יסייעו לה הן במימוש התחייבויותיה לתושביה והן למשיכת תושבים חדשים.
לקבוצת פארטו ניסיון רב בעבודה מול המגזר המוניציפאלי על כל רבדיו, לרבות ייעוץ כלכלי, הכנת תוכניות אסטרטגיות וליווי יישומן, ייעוץ ארגוני לייעול תהליכים ומשאבי אנוש בארגון, עריכת בקרה, כתיבת נהלי עבודה והטמעתם וכן יצירת שיתופי פעולה בין הרשות המקומית לגורמים שונים על מנת לקדם באופן מיטבי תהליכים של פיתוח וצמיחה.

למידע נוסף על סוגי השירותים שאנו מספקים לעיריות ורשויות מקומיות: