השפעה חברתית

במסגרת פעילותנו אנו שואפים להשפיע ולהביא לשינוי בתחומים שמעבר להצלחה ארגונית ועסקית, בעזרת שילוב התמחויותינו המקצועיות והיכרותנו המעמיקה עם המגזר הציבורי והפרטי.
אנו משתפים פעולה עם ארגונים שונים לקידום מטרות חברתיות בנושאים מהותיים שעל סדר היום הציבורי, ושותפים לפרויקטים המשפיעים ישירות על הסביבה והקהילה בה אנו חיים.

התנדבות וייעוץ למלכ"רים

אנו מסייעים לעמותות, קרנות וארגונים פילנתרופיים בנושאים עסקיים, כלכליים ואסטרטגיים שונים. עמותות וארגונים פילנתרופיים ממלאים מגוון תפקידים בסקטור החברתי, והם בעלי חשיבות רבה בסקטור זה. אנו רותמים את ניסיוננו בעבודה עם המגזר העסקי והממשלתי לצורך ייעוץ לארגונים אלו. בנוסף, אנו מעודדים את עובדינו לעסוק בפעילות התנדבותית בקהילתם.

פעילויות לדוגמה:

nova

 • עמותת נובה: העמותה מספקת ייעוץ עסקי לעמותות וארגונים חברתיים, על ידי צוותי ייעוץ של סטודנטים מצטיינים בהובלת יועצים ואנשי עסקים מתנדבים. עובדי פארטו מתנדבים כיועצים ומנטורים בצוותים המספקים יעוץ עסקי לארגונים חברתיים. להלן פרויקטי הייעוץ השונים במסגרת פעילות התנדבותית זו:
 • בית לכל ילד
 • עמותת בית לכל ילד מטפלת בכל שנה בכ-700 ילדים ו-1,700 מבוגרים, בשלוש מסגרות חוץ ביתיות ובשש תכניות בתוך הקהילה. צוות נובה ניסח עם העמותה מסמך מיקוד אסטרטגי לפעילויותיה (חזון, יעדים, מטרות אסטרטגיות והדרך להשיגן).

  בנוסף, הצוות בנה לעמותה תיק תפקיד למגייס תרומות וניסח מסמך מנחה לגיוס של חברי ועד מנהל שיוכלו לתרום לעמותה לפי חשיבות צרכיה. מעבר לכך, נוסחה תכנית עבודה למטה העמותה לשנה הקרובה שכללה התייחסות והמלצה לפיתוח של מערך מתנדבים בעמותה. לבסוף, יוגש לעמותה מסמך עקרונות לקראת הקמת מיזם של הכנסות עצמיות בעתיד.

 • shekel
  עמותת שק"ל מפתחת שירותים קהילתיים עבור כל אדם עם מוגבלות, וזו על מנת לאפשר פעילות עצמאית תוך מתן אפשרות לחיים של הגשמה עצמית והשתתפות בקהילה כשווי זכויות. העמותה מעניקה שירותים לכ-80,000 אנשים עם צרכים מיוחדים ממגוון רחב של מגזרים (יהודים, ערבים, דתיים וחילונים), ובעלי מוגבלויות שונות (ממגבלות פיזית, התפתחותיות ושכליות). שירותי העמותה כוללים דיור קהילתי, תעסוקה, פעילויות תרבות ופנאי. בנוסף, מספקת שירותי תכנון וייעוץ בתחום הנגישות, תכניות לבתי ספר לחינוך מיוחד, מרכז ייעוצי-טיפולי חינוך מיני חברתי ועוד. בפרויקט זה אנו מסייעים למרכז הטיפולי להגיע לאיזון כלכלי, וזאת על ידי מינוף הידע המקצועי ומומחיות המרכז למען הרחבת מגוון השירותים שהמרכז מציע לאוכלוסיית אנשים בעלי מוגבלויות. הפרויקט התמקד בחיזוק יכולות ארגוניות, לצד כתיבת תכנית שיווקית למרכז וזאת במטרה לממש את הפוטנציאל הקיים (מבחינת הגעה לקהלי יעד) ולאחר מכן להגדילו. בתוך כך, הטמענו כלים למעקב על נפח הפעילות ובקרה תקציבית, וכן ביצענו מספר ניתוחים כלכליים באשר לתמחור טיפולים וסדנאות תחת תנאי פעילות שונים של המרכז. כתיבת התכנית השיווקית כללה בחינת צרכים ורצונות בקרב קהלי יעד שסומנו מראש על ידי המרכז כרלוונטיים, גיבוש מסרים שיווקיים וגיבוש תמהיל של כלים שיווקים מתאימים.

 • aurforce
 • ליווי של עמותת חיל האוויר בהקמת ארגון בוגרים. העמותה ביצעה תהליך אסטרטגי להגדרת מטרות ויעדי העמותה כדי לבצע "מתיחת פנים" ולהציע פעילויות עכשוויות במטרה לגייס חברים חדשים לעמותה. העמותה פנתה לנובה בייעוץ לתכנון מבנה הפעילות והגדרת המשמעויות הארגוניות הנובעות מהרחבת הפעילות ועבודה מול חתך גדול יותר של בוגרי חיל האוויר. במסגרת הפרויקט בוצע אבחון מעמיק לפעילות העמותה, אשר כלל גיבוש, הפצה וניתוח של סקר שהופץ לכ-500 בוגרי חיל האוויר. בנוסף, ניתנה המלצה על חלופות למודל ההפעלה של ארגון הבוגרים, סיוע בבגיבוש תיקי פרויקט לפרויקטים מומלצים ובניית תכנית עסקית שש-שנתית לעמותה.
 • עמותת אור • different-lesson
   
 • עמותת "שיעור אחר": העמותה מכשירה, מפעילה ומלווה מאות מתנדבים ממגוון מקצועות ותחומי עיסוק המלמדים קורסי העשרה בתחום עיסוקם בבתי ספר. יועצי פארטו התנדבו בהעברת שיעורים בבי"ס יסודי בנושאי צרכנות וכלכלה.


 •  

 אחריות תאגידית

אנו מסייעים לרגולטורים ולתאגידים פרטיים ועסקיים לגבש תכנית אסטרטגית לנושא האחריות התאגידית, על מנת למקסם את ההשפעה החברתית החיובית של תאגידים תוך שמירה על יתרונות עסקיים תחרותיים.

פעילויות לדוגמה:

 • יעוץ אסטרטגי לשיתוף פעולה בין העסקים, האקדמיה והעירייה בבאר שבע לשילוב סטודנטים בתעסוקה והבטחת הישארותם בעיר
 • ייעוץ כלכלי להטמעת חובה לניהול מדיניות סביבתית בחברות ממשלתיות
 • גיבוש מתודולוגיה אחידה לחישוב הקנס המוטל על מפעלים מזהמים
 • כתיבה ויישום הנחיות לדיווח סביבתי של חברות ציבוריות במסגרת הדוחות הכספיים
 • קידום רגולציה לשילוב קריטריונים חברתיים וסביבתיים במדיניות ההשקעה של גופים מוסדיים
 • ייעוץ כלכלי ליישום כלי מדיניות לעידוד צמיחה ירוקה בישראל
 • כתיבת תכנית אסטרטגית לאומית לצמצום זיהום אויר
 • מיפוי כלי מדיניות ישראליים בנושא סביבה ואחריות סביבתית עבור ה- OECD
 • ייעוץ להתייעלות אנרגטית בתאגיד המספק מערכות ושירותים בתחומי חיוב לקוחות
 • ייעוץ כלכלי למעצ-החברה הלאומית לדרכים בישראל למניעת זיהום אוויר
 • ייעוץ לקבלת היתר פליטה למפעל בתחום דשנים וכימיקלים
 • ליווי הקמת תחנת כח חדשה בבחירת טכניקת טיפול בזיהום אויר
 • ייעוץ אסטרטגי להכנת תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בחב' מקורות
 • ייעוץ אסטרטגי וכלכלי בנושא איכות סביבה לנמל אשדוד
 • ייעוץ כלכלי ל"אזורי תעשייה ירוקים"- פעילות סביבתית משותפת באזורי תעשייהקהילה ופיתוח אזורי

פעילותנו בתחום זה כוללת פיתוח אסטרטגיות לקידום ערים ואזורים וחיזוק יכולותיהם בתחומים שונים. בנוסף, אנו מייעצים למשרדים וארגונים ממשלתיים להבטחת הצלחתם של מיזמים חברתיים וקהילתיים.

פעילויות לדוגמה:

 • ייעוץ אסטרטגי והכנת תכנית אסטרטגית לבאר שבע לשנים 2010-2019 וליווי יישומה, כולל יעדים לחיזוק העיר בתחומי חינוך, תעסוקה, היי-טק ומיתוג העיר.
 • ייעוץ אסטרטגי והכנת תכנית אסטרטגית לחיזוק מועצה המקומית ירוחם לרבות בתחום החינוך, התעסוקה ומשיכת אוכלוסיה חזקה.
 • ייעוץ כלכלי להקמת מרכז פיתוח עסקי לכלל העסקים בדרום
 • ייעוץ אסטרטגי והכנת תכנית אסטרטגית לפיתוח אזורי, כלכלי ותעסוקתי באזור הצפון עבור משרד התמ"ת
 • יעוץ כלכלי להקמת מרכז סיוע וליווי לעסקים קטנים ובינוניים בבאר שבע.
 • פיתוח מודל עבודה להקמת "שכונת צעירים" בבאר שבע
 • יעוץ כלכלי להקמת לאזור תעשייה משותף לבאר שבע וערי האזור ("מודל נועם")
 • יעוץ כלכלי אסטרטגי וניתוח עלות תועלת לפיתוח פארק קלינטק בכרמיאל
 • ייעוץ כלכלי וניהולי לפיתוח פארק עירוני מטרופוליני בנחל באר שבע
 • ייעוץ כלכלי לפרויקט שכונת צהלה בירוחם
 • ייעוץ אסטרטגי לפיתוח והטמעת מודל מרכזי השמה ומועדוני תעסוקה עבור אזרחים ותיקים
 • ניתוח חסמים להשתלבות רשויות מקומיות ערביות בפרויקטים סביבתיים ממשלתיים
 • ייעוץ כלכלי ואסטרטגי לקידום הסחר הבינלאומי של 200 חברות קטנות ובינוניות באזורי עדיפות לאומית
 • ייעוץ אסטרטגי ועסקי לקרן רש"י לגיבוש תכנית עסקית לפארק מדע-רום בבאר שבע
 • יעוץ כלכלי לתנועת "דרור ישראל", להקמת קבוצות לפעילות חברתית-חינוכית בפריפריה.


חינוך
פעילותנו בתחום זה כוללת ייעוץ כלכלי ואסטרטגי לפרויקטים ברמה המקומית והארצית, לקידום הישגים חינוכיים. אנו שותפים לפרויקטים בתחום החינוך היסודי, העל יסודי וההשכלה הגבוהה.

פעילויות לדוגמה:

 • ייעוץ אסטרטגי לפיתוח וקידום מסלולי לימוד ותוכניות התמחות ותעסוקה בתעשיית ההיי-טק בבאר שבע
 • הכנת נייר עמדה בנושא סטודנטים כמנוע צמיחה בפריפריה
 • ייעוץ כלכלי לתכניות בתחום החינוך בבאר שבע כגון: מרכזי מצוינות, תוכנית למניעת נשירה והעלאת אחוז הבגרויות.
 • ייעוץ אסטרטגי וכלכלי בנושא התייעלות ובחינת אפקטיביות של מנהל החינוך בעיריית באר שבע
 • ייעוץ כלכלי לתנועת "דרור ישראל", להקמת קבוצות לפעילות חברתית-חינוכית בפריפריה